HONOROWI OBYWATELE PUŁAW


Pytanie do Prezydenta
Wyszukiwarka

Wpisz szukaną frazę

 
Newsletter

newsletter Bieżące wydarzenia
podaj swój e-mail


Przydatne linki

Informacje
grafika

Integracja rodzinna w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Puławach

W ramach puławskiej kampanii „Puławy dla rodziny” Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Puławach w dniu 28 maja 2015 roku od godziny 15.00 organizuje na boisku szkolnym gry i zabawy dla uczniów gimnazjum oraz ich...   więcej więcej
grafika

Kursy dla wychowawców i kierowników wypoczynku

  Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży "PROMYK" organizuje kursy dla wychowawców i kierowników wypoczynku.   więcej więcej
grafika

Konferencja naukowo-szkoleniowa "Zachowania trudne u osób z autyzmem i zespołem Aspergera"

  Fundacja SYNAPSIS i Inicjatywa Centrum Terapii i Diagnozy Puławy zaprasza na konferencję naukowo - szkoleniową "Zachowania trudne u osób z autyzmem i zespołem Aspergera". Konferencja odbędzie się 18 czerwca 2015 r. w Puławskim Parku...   więcej więcej
grafika

Zaproszenie na uroczystą sesję Rady Miasta Puławy

Serdecznie zapraszamy na uroczystą sesję Rady Miasta Puławy w dniu 31 maja 2015 r. z okazji 25- lecia Samorządu Terytorialnego. ( plakat w załączeniu).      więcej więcej
grafika

Imprezy rodzinne organizowane przez Młodzieżowy Dom Kultury w Puławach

W ramach puławskiej kampanii „Puławy dla rodziny” Młodzieżowy Dom Kultury w Puławach przygotował wiele imprez rodzinnych.   więcej więcej
grafika

Publiczne Przedszkole Integracyjne w Puławach w kampanii „Puławy dla rodziny”

Publiczne Przedszkole Integracyjne w Puławach przystąpiło do puławskiej kampanii „Puławy dla rodziny”.   więcej więcej
grafika

Rodzinne działania podejmowane przez Miejskie Przedszkole nr 8 w Puławach

W ramach puławskiej kampanii „Puławy dla rodziny” Miejskie Przedszkole nr 8 w Puławach podejmuje następujące działania:   więcej więcej
grafika

Zaproszenie na VIII sesję Rady Miasta Puławy

Serdecznie zapraszam na VIII sesję Rady Miasta Puławy VII kadencji w dniu 28 maja 2015 r. (czwartek) o godz. 16.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Puławy, ul. Lubelska 5.   więcej więcej
grafika

Rodzinne działania podejmowane przez Miejskie Przedszkole nr 2 w Puławach

W ramach puławskiej kampanii „Puławy dla rodziny” Miejskie Przedszkole nr 2 w Puławach podejmuje następujące działania:   więcej więcej
grafika

Wernisaż wystawy fotografii Jana Romaniuka

Biblioteka Miejska w Puławach zaprasza na wernisaż wystawy fotografii  Jana Romaniuka, który odbędzie się 18 maja, o godz. 17.00 w Galerii Inter Libros, przy ul. Głębokiej 7a.   więcej więcej
«« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 z 174 »
Komunikaty
grafika

Oferta inwestycyjna Miasta Puławy – działka nr 9510/2 o pow. 4,5367 ha, położona w Puławach przy ul.Sosnowej

Gmina Miasto Puławy posiada niezwykle atrakcyjną nieruchomość zlokalizowaną w terenie zabudowy usługowej – usług turystyki, wypoczynku i w terenach zieleni  urządzonej...   więcej więcej
grafika

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, zlokalizowanej przy ul.Komunalnej w Puławach, położonej w Specjalnej Strefie Ekonomicznej „Starachowice” - działka nr 973/1

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014r., poz. 518 z późń. zm.) Prezydent Miasta Puławy ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, zlokalizowanej przy...   więcej więcej
grafika

Obwieszczenie o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu "Planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Miasto Puławy"

Na podstawie art. 48 ust. 4 w związku z art. 46 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko...   więcej więcej
grafika

Postanowienie dotyczące inwestycji pn. „Budowa drogi łączącej Al. Tysiąclecia P.P. z ul. E. Kwiatkowskiego..."

Kierownik Wydziału Ochrony Środowiska działający z upoważnienia Prezydenta Miasta Puławy informuje strony postępowania o wydaniu postanowienia stwierdzającego brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla...   więcej więcej
grafika

Zawiadomienie dla stron postępowania o możliwości wypowiedzenia się w sprawie inwestycji pn. "Budowa drogi od Al. Tysiąclecia P.P. do ul. E. Kwiatkowskiego..." w terminie do 2 czerwca 2015 r.

Kierownik Wydziału Ochrony Środowiska działający z upoważnienia Prezydenta Miasta Puławy zawiadamia strony postępowania o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów w postępowaniu administracyjnym...   więcej więcej
grafika

Zawiadomienie o terminie zakończenia sprawy dot. Budowy drogi łączącej Al. Tysiąclecia P.P. z ul. E. Kwiatkowskiego

Kierownik Wydziału Ochrony Środowiska działający z upoważnienia Prezydenta Miasta  Puławy zawiadamia, że postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn. „Budowa drogi...   więcej więcej
grafika

OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji ws. spalarni odpadów niebezpiecznych

Kierownik Wydziału Ochrony Środowiska działający z upoważnienia Prezydenta Miasta Puławy podaje do publicznej wiadomości, że 7 maja 2015 r. wydana została decyzja odmawiająca ustalenia środowiskowych uwarunkowań realizacji...   więcej więcej
«« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 z 38 »