Wyszukiwarka

Wpisz szukaną frazę

 HONOROWI OBYWATELE PUŁAWPytanie do Prezydenta
Newsletter

newsletter Bieżące wydarzenia
podaj swój e-mailPrzydatne linki
Informacje
grafika

Odkomarzanie - komunikat

Informujmy, że w okresie letnim Urząd Miasta Puławy zaplanował przeprowadzenie zabiegów odkomarzania w ramach akcji „Zwalczania komarów i meszek na wybranych terenach Miasta”, zabiegi zostaną przeprowadzone w dniach:...   więcej więcej
grafika

Wakacje na sportowo

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą wakacyjną Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Puławach oraz Puławskiego Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej.   więcej więcej
grafika

Międzynarodowy Dzień Zapobiegania Narkomanii

26 czerwca obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Zapobiegania Narkomanii. Dzień ten został ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ 7 grudnia 1987 roku (rezolucja 42/112) na Międzynarodowej Konferencji na temat Nadużywania Środków...   więcej więcej
grafika

Nasi Najlepsi 2015

24 czerwca 2015 r. odbyło się wręczenie nagród Prezydenta Miasta Puławy dla uczniów, którzy osiągnęli wysokie wyniki w roku szkolnym 2014/15.   więcej więcej
grafika

Podsumowanie projektu „Survival II”

23 czerwca 2015 roku w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Puławy odbyło się podsumowanie projektu "Survival II" realizowanego przez Stowarzyszenie "Rodzina".   więcej więcej
grafika

Bezpłatne konsultacje z zakresu motoryki małej i percepcji wzroku

Centrum Terapii i Diagnozy INICJATYWA zaprasza wszystkie dzieci nie realizujące obowiązku szkolnego na BEZPŁATNE konsultacje z zakresu motoryki małej i percepcji wzroku.   więcej więcej
grafika

Trwają konsultacje projektu "Planu działań krótkoterminowych dla strefy lubelskiej - ze względu na ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu docelowego benzo(a)pirenu"

Zarząd Województwa Lubelskiego podaje do publicznej wiadomości informacje o opracowaniu projektu "Planu działań krótkoterminowych dla strefy lubelskiej - ze względu na ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu docelowego benzo(a)pirenu"...   więcej więcej
grafika

Rozstrzygnięcie konkursu plastycznego pn. „Mój świat – światem bez alkoholu”

Uroczyste rozstrzygnięcie konkursu plastycznego pn. „Mój świat – światem bez alkoholu” odbyło się w dniu 18 czerwca 2015 roku w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Puławy.   więcej więcej
grafika

Zaproszenie na X sesję Rady Miasta Puławy

Serdecznie zapraszam na X sesję Rady Miasta Puławy VII kadencji w dniu 24 czerwca 2015 r. (środa) o godz. 14.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Puławy, ul. Lubelska 5.   więcej więcej
grafika

Seminarium szkoleniowe dla młodzieży gimnazjalnej według programu profilaktycznego pn. „Młodzieżowe Ochotnicze Pogotowie Rówieśnicze”

Seminarium szkoleniowe dla młodzieży gimnazjalnej według programu profilaktycznego pn. „Młodzieżowe Ochotnicze Pogotowie Rówieśnicze” zostało przeprowadzone w dniu 3 czerwca 2015 roku w Ośrodku Wypoczynkowym „Oblasówka” w...   więcej więcej
«« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 z 177 »
Komunikaty
grafika

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej w 2015 roku - wyniki

Przewodnicząca Komisji Konkursowej ogłosiła wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej w 2015 roku.   więcej więcej
grafika

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania o charakterze pożytku publicznego pn. "Kampania edukacyjna realizowana w placówkach oświatowych na terenie miasta Puławy" - ogłoszenie

Zarządzeniem nr A/116/2015 Prezydenta Miasta Puławy z dnia 30 czerwca 2015 roku został ogłoszony otwarty konkurs ofert na realizację zadania o charakterze pożytku publicznego pn. "Kampania edukacyjna realizowana w placówkach oświatowych na...   więcej więcej
grafika

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania o charakterze pożytku publicznego z zakresu edukacji ekologicznej w 2015 roku - ogłoszenie

Zarządzeniem nr A/115/2015 Prezydenta Miasta Puławy z dnia 30 czerwca 2015 roku został ogłoszony otwarty konkurs ofert na realizację zadania o charakterze pożytku publicznego z zakresu edukacji ekologicznej w 2015 roku.   więcej więcej
grafika

Zaproszenie do złożenia oferty na realizację zamówienia o wartości szacunkowej poniżej 30 000 EURO

Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi polegającej na opracowaniu Strategii Funkcjonowania i Rozwoju Puławskiego Parku Naukowo-Technologicznego na lata 2015-2020 w ramach realizacji projektu pn. „Rozbudowa potencjału badawczego Puławskiego...   więcej więcej
grafika

Komunikaty o zagrożeniu upraw ziemniaka

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa Oddział Puławy przekazuje komunikaty o zagrożeniu upraw ziemniaka stonką ziemniaczaną, alternariozą ziemniaka, zarazą ziemniaka   więcej więcej
grafika

Obwieszczenie o wydaniu decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn. "Modernizacja mycia potasowego dla I i V linii Wydziału Przygotowania Gazu"

Wiceprezydent Miasta Puławy działający z upoważnienia Prezydenta Miasta Puławy podaje do publicznej wiadomości informację o wydaniu w dniu 22 czerwca 2015 r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn....   więcej więcej
grafika

Obwieszczenie o wydaniu decyzji dotyczącej budowy ciągu pieszo-jezdnego w ul. Krasińskiego

Starosta Puławski po rozpatrzeniu wniosku o pozwolenie na budowę, zatwierdza projekt budowlany i udziela pozwolenia na budowę ciągu pieszo-jezdnego w ul. Krasińskiego w Puławach.   więcej więcej
«« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 z 40 »