Ankieta dotycząca kart usług

Karty Usług są to opisy najczęściej świadczonych usług publicznych w Urzędzie Miasta Puławy. Każda karta zawiera następujące informacje: nazwa usługi, wymagane dokumenty, opłaty, miejsce realizacji, sposób realizacji, odwołania, podstawa prawna, uwagi. Karty Usług mają służyć Państwu, jako potencjalnym klientom urzędu. Państwa opinie i uwagi pozwolą nam dostosować karty do Państwa oczekiwań.

1. Czy korzystał Pan/Pani z kart usług ?

2. Czy karty usług są łatwo dostępne?

3. Czy karty usług zawierają informacje przydatne przy załatwianiu sprawy?

4. Czy karty usług wyczerpująco wyjaśniają sposób załatwienia sprawy?