Publiczne Gimnazjum nr 4 (ZSO nr 1)

     

Publiczne Gimnazjum nr 4 (ZSO nr 1)

 

24-100 Puławy
ul. Kaniowczyków 9

tel. 81 458 66 36
fax 81 458 66 32

www.ken.pulawy.pl
e-mail: zso1@um.pulawy.pl

Osoba kierująca: 
Marta Gładysz - Dyrektor
Dorota Włodarczyk - Wicedyrektor ds. gimnazjum

Motto: "Salus discipulorum - suprema lex" (Dobro uczniów - najwyższym prawem)

Oferta placówki:

 • oddziały z dwoma językami: angielskim oraz niemieckim lub francuskim,
 • klasa z rozszerzonym programem wychowania fizycznego,
 • wyjazdy na białe i zielone szkoły,
 • międzynarodowa wymiana młodzieży ze szkołą miasta partnerskiego Douai,
 • realizacja programów autorskich,
 • indywidualne konsultacje z wychowawcami,
 • opieka psychologiczno - pedagogiczna,
 • różnorodność zajęć pozalekcyjnych,
 • możliwość rozwijania uzdolnień artystycznych i sportowych - zespół wokalny,
 • szkolny klub turystyczny,
 • bogata oferta zajęć w ramach programu "Alternatywa",
 • kompleks nowoczesnych boisk sportowych i sal gimnastycznych,
 • fitness, siłownia,
 • sala multimedialna, pracownie komputerowe,
 • biblioteka z dostępem do Internetu,
 • nowoczesna stołówka szkolna.
Popularna "Dziewiątka" - szkoła z tradycjami gwarantuje:

 • wysoki poziom nauczania potwierdzony wynikami egzaminu gimnazjalnego,
 • nowoczesne metody nauczania,
 • ogromne zaangażowanie wykwalifikowanej i doświadczonej kadry pedagogicznej,
 • przyjazną i bezpieczną atmosterę pracy,
 • wszechstronny rozwój intelektualny i osobowościowy młodego człowieka.
 


Wyświetleń 5634 Dodane przez root dnia 2007-09-24 13:17:11