Blad (zmien w Blad.php)=PHP User Error: Błąd funkcji mysql_select_db: () in /home/www/html/urzad/pulawy/biblioteka/MySQL.php on line 167, adr = www.um.pulawy.pl./artykul/5327_659.htmlBlad typ=256Blad (zmien w Blad.php)=PHP User Warning: () - 'SET NAMES 'UTF8'' in /home/www/html/urzad/pulawy/biblioteka/MySQL.php on line 364, adr = www.um.pulawy.pl./artykul/5327_659.htmlBlad (zmien w Blad.php)=PHP User Warning: () - 'INSERT DELAYED INTO statystyka (adresKlient, adresSerwer, czasGenerowania, stronaRozmiar, url, idDefStrona, idUzytkownik, odswiez) VALUES ( '54.90.168.69', '172.16.0.5', '0.0083541870117188', NULL, '/index.html', NULL, NULL, 0 )' in /home/www/html/urzad/pulawy/biblioteka/MySQL.php on line 364, adr = www.um.pulawy.pl./artykul/5327_659.html