Puławy w akcji społecznej "Nie zabieraj swoich narządów do nieba - one potrzebne są tu, na ziemi"

     

Puławy w akcji społecznej "Nie zabieraj swoich narządów do nieba - one potrzebne są tu, na ziemi"

Pod takim hasłem od 2005 roku prowadzona jest kampania na rzecz transplantologii przez krakowską Klinikę Chirurgii Serca, Naczyń i Transplantologii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego pod kierownictwem prof. dr hab. med. Jerzego Sadowskiego.

Wychodząc naprzeciw potrzebom dynamicznie zmieniającego się świata i rozumiejąc zagrożenia, jakie niesie jego intensywny rozwój, jak również chcąc włączyć się w zakrojone na szeroką skalę działania na rzecz ratowania zdrowia i życia, samorząd miasta Puławy przyłącza się do tej ważnej kampanii społecznej. Naszym celem jest uświadomienie społeczeństwu wagi i potrzeby wspierania transplantologii jako ważnej metody leczenia i sposobu ratowania ludzkiego życia. Szczególny nacisk chcemy położyć na możliwość dokonania wcześniejszego, świadomego wyboru i wyrażenia zgody na oddanie swoich narządów w przypadku nagłej śmierci poprzez wypełnienie specjalnie przygotowanego oświadczenia woli.

Już 8 czerwca akcja społeczna "Nie zabieraj swoich narządów do nieba..." rozpoczęła się w naszym mieście. Jej otwarcie nastąpiło podczas dorocznego festynu rodzinnego "Miasto Puławy – Rzece Wiśle" (bulwar nadwiślański, godzina 15:30). Do udziału  zaprosiliśmy m.in. znanych profesorów nauk medycznych – autorytety w dziedzinie transplantologii – przedstawicieli Polskiej Unii Medycyny Transplantacyjnej, Kliniki Chirurgii Serca Naczyń i Transplantologii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagielońskiego oraz Centrum Organizacyjno-Koordynacyjnego do Spraw Transplantacji „POLTRANSPLANT”.

Gośćmi specjalnymi byli:
dr n. med. Karol Wierzbicki – kardiochirurg, od 10 lat wykonuje przeszczepy serca, prowadzi pacjentów przed i po transplantacji, Klinika Chirurgii Serca, Naczyń i Transplantologii Collegium Medicum UJ
dr n. med. Jarosław Czerwiński – specjalista chirurg transplantolog, dyrektor ds. medycznych Centrum Organizacyjno-Koordynacyjnego ds. transplantacji POLTRANSPLANT
dr n. med. Jacek Bicki – chirurgia ogólna, przeszczepy nerek, Uniwersytet Medyczny w Lublinie – I Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej
lek. med. Waldemar Gardias – specjalista anestezjologii i intensywnej terapii, specjalista medycyny ratunkowej, w latach 1995-2003 szef stałej komisji ds. orzekania o śmierci mózgowej (na terenie powiatu puławskiego), SP ZOZ w Puławach
ksiądz dziekan Józef Brodaczewski - proboszcz parafii pw. Matki Bożej Różańcowej
Małgorzata Suszek-Zawadzka – psycholog 
 
Zwracamy się do osób o otwartych sercach o wsparcie tej akcji i wypełnienie oświadczenia woli. Podczas festynu zostaną udostępnione specjalne karty, które po własnoręcznym podpisaniu stanowią oświadczenie woli o przekazaniu organów do transplantacji w razie nagłej śmierci.

Zwracamy się także do osób, które przeszły zabieg transplantacji, a chciałyby podzielić się swoim doświadczeniem z innymi, oraz osób, które są zainteresowane tą problematyką o przyłączenie się do naszej akcji (kontakt: Biuro Promocji i Współpracy z Zagranicą, nr tel. 081 880 45 38 – pokój nr 9, 081 880 45 33 – pokój nr 233).

Papież Jan Paweł II powiedział: 

"Każdy przeszczep narządu ma swoje źródło w decyzji o wielkiej wartości etycznej, decyzji, aby bezinteresownie ofiarować część własnego ciała z myślą o zdrowiu i dobru innego człowieka. Na tym właśnie polega szlachetność tego czynu, który jest autentycznym aktem miłości".

                                                                                                   Prezydent Miasta Puławy
                                                                                                         Janusz Grobel


Więcej o transplantologii:

http://www.federacjapacjentow.pl
http://www.przeszczepserca.pl
http://www.poltransplant.org.pl
http://www.sportpotransplantacji.org.pl
http://www.przeszczep.pl
http://www.uniatransplantacyjna.pl


     
  

Nasze działanie popiera:

Stowarzyszenie Przeszczepionych Serc "Gratulujemy pomysłu, jesteśmy za. Popieramy Państwa akcję, umieścimy otrzymane materiały, za które dziękujemy. Liczymy na dalszą współpracę"Wyświetleń 4969 Dodane przez Magdalena Woźniakowska dnia 2008-05-20 16:33:07