Rozstrzygnięcie II Wojewódzkiego Konkursu Antytytoniowego „Nikotynie Nie!!!”

     

Rozstrzygnięcie II Wojewódzkiego Konkursu Antytytoniowego „Nikotynie Nie!!!”


Organizatorem II Wojewódzkiego Konkursu Antytytoniowy „Nikotynie Nie!!!” był Zespół Szkół nr 1 im. Stefanii Sempołowskiej w Puławach. Osobami bezpośrednio odpowiedzialnymi za realizację konkursu były: pani Anna Cieślik i pani Lidia Nogowska – liderki oświaty zdrowotnej Zespołu Szkół nr 1 w Puławach.


Realizacja działań z zakresu profilaktyki antytytoniowej jest jednym z kluczowych zadań instytucji oświatowych. Liderki oświaty zdrowotnej w Zespole Szkół nr 1 im. Stefanii Sempołowskiej podjęły się realizacji autorskiego programu antytytoniowego „Nikotynie nie!".


Głównym celem programu jest uświadomienie uczniom oraz rodzicom negatywnych skutków wynikających z palenia papierosów. Realizacja programu opiera się na omówieniu szczegółowych uwarunkowań nikotynizmu, wskazaniu związku między paleniem tytoniu a ubóstwem, poszukiwaniu sposobów ochrony niepalących przed palącymi, uświadomieniu uczniom niekorzystnego wpływu palenia papierosów na rozwój biologiczny, fizyczny
i społeczny oraz kształtowanie postaw – „życie wolne od nałogów".


Konkurs realizowany jest w szkole od wielu lat. Najpierw jako szkolny, później jako powiatowy, a od 2011 roku wojewódzki. Podobnie jak w latach poprzednich odbył się w trzech kategoriach: plakat, wiedza, forma teatralna.

Konkurs skierowany był do uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu miasta Puławy oraz powiatu puławskiego. Wzięło w nim udział ponad 100 osób – uczniów 21 szkół, w tym 6 gimnazjów.


Patronat nad konkursem objęli: Witold Popiołek - Starosta Puławski, Janusz Grobel - Prezydent Miasta Puławy, Krzysztof Brzeziński - Wójt Gminy Puławy, Krzysztof Babisz - Kurator Oświaty w Lublinie, Leszek Krakowiak – Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Lublinie, Tadeusz Jankowski – Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Puławach, Witold Zatoński – Fundacja "Promocja Zdrowia".


Rozstrzygnięcie II Wojewódzkiego Konkursu Antytytoniowego „Nikotynie Nie!!!” nastąpiło 15 listopada 2012 roku w Zespole Szkół nr 1 im. Stefanii Sempołowskiej w Puławach.


Lista osób nagrodzonych w II Wojewódzkim Konkursie Antytytoniowym „Nikotynie Nie!!!”.

TYP SZKOŁY: SZKOŁY GIMNAZJALNE

KATEGORIA KONKURSOWA: WIEDZA
I miejsce - Publiczne Gimnazjum w Zarzeczu
II miejsce - Gimnazjum Europejskie w Puławach
KATEGORIA KONKURSOWA: PLAKAT
I miejsce - Niepubliczne Gimnazjum przy I Liceum Ogólnokształcącym w Puławach
II miejsce - Publiczne Gimnazjum w Górze Puławskiej
III miejsce - Publiczne Gimnazjum w Zarzeczu
KATEGORIA KONKURSOWA: FORMA TEATRALNA
I miejsce - Publiczne Gimnazjum w Górze Puławskiej
II miejsce - Niepubliczne Gimnazjum przy I Liceum Ogólnokształcącym w Puławach
TYP SZKOŁY: SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE
KATEGORIA KONKURSOWA: WIEDZA
I miejsce - I Liceum Ogólnokształcące w Rykach
II miejsce - Zespół Szkół nr 1 w Puławach
III miejsce - Zespół Szkół Zawodowych nr 1 w Dęblinie
III miejsce - Zespół Szkół nr 3 w Puławach
KATEGORIA KONKURSOWA: PLAKAT
I miejsce - I Liceum Ogólnokształcące w Puławach
II miejsce - Zespół Szkół Technicznych w Puławach
III miejsce - Zespół Szkół nr 3 w Puławach
KATEGORIA KONKURSOWA: FORMA TEATRALNA
I miejsce - Zespół Szkół nr 1 w Puławach
II miejsce - I Liceum Ogólnokształcące w Puławach
III miejsce - Zespół Szkół nr 2 w Puławach 
drama

jury

organizator

konkurs

papieros

papieros_plakatWyświetleń 721 Dodane przez Anna Maj dnia 2012-11-20 15:30:00